Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บรรจุภัณ
ผลการค้นหา บรรจุภัณ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 457 รายการ
ผลิตผลิตภัณ์เคลือบกระป๋อง ถังบรรจุภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตบรรจุภัณฑ์และกันกระแทกจากโฟม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ประกอบกิจการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เพื่อทำการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
รับจ้างผลิตและซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องอัดสำเนา ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
รับจ้างผลิต และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องอัดสำเนา ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ และพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ซื้อมาขายไป ผลิตรองเท้า เสื้อผ้าสำหรับนักเต้นรำ เสื้อผ้าสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปวัสดุและชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับทำรองเท้าเต้นรำและชุดเต้นรำ การนำเข้าและการแบ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตภัณฑ์พลาสติก(ภาชนะและบรรจุภัณฑ์)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากโฟม และพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับปรุงสภาพรถยนต์เก่าเพื่อการส่งออก แบ่งแปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ซื้อมาและขายไป รับจ้างขนส่งสินค้าผ่านแดน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
เลนซ์แว่นตา ซื้อมา-ขายไป เลนซ์แว่นตากึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป รวมถึงวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเลนซ์แว่นตา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์,ใบปลิว,โบว์ชัวร์,แคตตาล๊อต,และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตแผ่นพลาสติก และทำการบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำภาชนะบรรจุพลาสติก เช่น ถ้วยพลาสติก แผ่นรองบรรจุภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์จากโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และกล่องบรรจุภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถาดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ผลิตเครื่องสำอาง, บรรจุภัณฑ์ และผลิตประกอบดัดแปรง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจัดแต่งทรงผม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
THE LINE