Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บำบัดน้ำเสีย
ผลการค้นหา บำบัดน้ำเสีย : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 137 รายการ
บำบัดน้ำเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งน้ำเสียอื่นๆของริษัท อาหารยอดคุณ จำกัดและบริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก พลาสติก เก่าใหม่ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันและแสไฟฟ้า กระโชก รวมทั้งประกอบอุปกรณ์เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกรองน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำภาชนะบรรจุด้วยพลาสติก เช่น ถังบรรจุน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางไผ่
กลึง เจาะ คว้านหรือเจียรโลหะทั่วไป ประกอบเครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกรองอากาศเสีย เครื่องกรองฝุ่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สายไหม ต.ออเงิน
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ประกอบเครื่องจักรสำหรับใช้ทำน้ำให้บริสุทธิ์ และเตาเผาขยะ เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำดี และเครื่องจักรสำหรับบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับระบบบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรมบางปู
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
บ่อบำบัดน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
บำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้วิธีบำบัดทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง (Extened aeration activated s
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.คลองด่าน
บำบัดน้ำเสียรวม ปริมาณการบำบัดสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
บำบัดน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
ผลิตถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำ ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนจากไฟเบอร์กลาส
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยากันสนิม น้ำยากำจัดสนิ น้ำยาหล่อเย็น น้ำยาลบเหลี่ยมคม น้ำยาขัดเงา และเคมีบำบัดน้ำเสีย และแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
บำบัดน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
บำบัดน้ำเสียรวม
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
บำบัดน้ำเสียรวม
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย สกัดโลหะมีค่าจากแผงวงจร, ตะกรันโลหะมีค่า, ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย, เศษผ้าปนเปื้อน Silver Epoxy, โลหะที่มีทองคำเคลือบผิวอยู่, Lead Free, ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันพืชใช้แล้ว, บดย่อยอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ ล้างถังด้วย Sovent
จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
บำบัดน้ำเสียรวม ได้ 26,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE