Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปล
ผลการค้นหา ปล : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 3850 รายการ
พิมพ์หนังสือ ใบปลิว หัวจดหมาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ตัดเย็บมุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูี่นอน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สี่แยกมหานาค
ตัดเย็บผ้าปูที่นอก ปลอกหมอนและเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สี่แยกมหานาค
ตัดเย็บผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องน่งห่มทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สี่แยกมหานาค
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มนวม เสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ซ่อมบำรุงหม้อแปลง และยานพาหนะเครื่องมือกล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ประกอบนาฬิกาแขวนและนาฬิกาปลุก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ไซโลอบข้าวเปลือก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น ทุ่นตกปลา ถ้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องกีฬา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นสำหรับรถตู้เย็น ผลิตประกอบติดตั้งดัดแปลง ซ่อมแซมตู้ทึบบรรทุกสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตปลาแซลมอนรมควัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ดัดแปลง ซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์องค์เจ็ท เครื่องแกนเนอร์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
การผลิตอุปกรณ์รถยนต์ เช่น หม้อน้ำและผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนความร้อนและชิ้นส่วนรถยนต์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตรอกเบ็ดตกปลาฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำลูกชิ้นปล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ทำลูกชิ้นปลาและหมู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนยางรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ปลอกหมอน ผ้าพันคอ และที่ทำจากผ้าทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
นึ่งปลาทู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ซ่อมรถยนต์และอุปกรณ์ เช่น ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ซ่อมช่วงล่าง เปลี่ยนยางรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
THE LINE