Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปั้นด้าย
ผลการค้นหา ปั้นด้าย : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 184 รายการ
ทอไส้ตะเกียง และสายพานปั่นด้าย สายนกหวีด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ทอผ้า ปั่นด้าย และทำสำลี (จำนวนเครื่องทอ 222 เครื่อง จำนวนแกนปั่นด้าย 44,936 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ปั่นด้าย ทอผ้า จำนวนเครื่องปั่นด้าย 69,152 แกน จำนวนเครื่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ลูกกลิ้งยางและสายพานของเครื่องปั่นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 15,360 แกน) และทอผ้า (จำนวนเครื่องทอ 300 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
สางทำความสะอาดเศษฝ้าย ได้ปีละ 500 ตัน และปั่นด้าย จำนวน 13,300 แกน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 10,000 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ทำด้ายปักและด้ายหลอดเย็บผ้า (จำนวนแกนปั่นด้าย 8,916 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ทำเส้นด้ายไหมพรม (จำนวนแกนปั่นด้าย 5,152 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
ปั่นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 33,840 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ปั่นด้ายและทอผ้า (จำนวนแกนปั่นด้าย 15,000 แกน และเครื่องทอผ้า 460 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ตีเกลียวและปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 208 แกน) ได้ปีละ 110 ตน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ปั่นด้าย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ทอผ้าและปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 47,912 แกน เครื่องทอผ้า 621 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
ปั่นด้าย, ถักผ้า (KNITTING)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดอนเมือง ต.สีกัน
ปั่นด้ายจากฝ้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 67608 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดอนเมือง ต.สีกัน
ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกขาว ย้อมสีหรือพิมพ์แต่งสำเร็จ (เครื่องทอผ้า 478 เครื่อง และเครื่องปั่นด้าย 21,400 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดอนเมือง ต.สนามบิน
ปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 23,616 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
ผลิตด้ายหลอดเย็บผ้า (เครื่องปั่นด้าย จำนวน 12,096 แกน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
THE LINE