Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปาล์
ผลการค้นหา ปาล์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 248 รายการ
ซื้อมาขายไป ผลิตหัวน้ำหอม (FRAGRANCES) และ INDUSTRIAL FRAGRANCE COMPOUND วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่น รส สีผสมอาหาร เครื่องเทศต่าง ๆ พืชผักแห้ง ผลิตภัณฑ์จากพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องปรุงรส ซอส เครื่องดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป หมากฝรั่งและลูกอม น้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์กระเทียม และผลิต วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องเทศต่าง ๆ (FLAVOUR & SEASONING PRODUCTION)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
เคี่ยวน้ำมันหมู และแบ่งบรรจุน้ำมันปาล์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
สกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกิจการอุตสาหกรรมและทำเนยเทียม
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตไขมันพืช มาการีน และกลั่นน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
ทำน้ำมันปาล์มให้บริสุทธิ์ ผลิตขวดพลาสติกและแบ่งบรรจุน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
ผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม, น้ำมันมะพร้าว
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม
สกัดน้ำมันมะพร้าว ปาล์ม งา
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.หนองเสือช้าง
สกัดน้ำมันปาล์
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.ห้างสูง
สกัดน้ำมันปาล์ม กำลังการผลิต 30 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง รวมกำลังการผลิต 60 ตัน ทะลายปาล์มต่อชั่วโมง ผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมปาล์ม ทะลายปาล์ม วัตถุดิบอื่นที่สามารถผลิตไบโอแก๊สได้ และน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตอื่นๆ
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.เขาซก
ผลิตก๊าซชีวภาพจากใบปาล์
จ.ชลบุรี อ.หนองใหญ่ ต.เขาซก
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มกลั่น
จ.ระยอง อ.บ้านค่าย ต.หนองบัว
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันปาล์มดิบ ไขน้ำมันปาล์มดิบ
จ.ระยอง อ.ปลวกแดง ต.มาบยางพร
สกัดน้ำมันปาล์ม (กำลังการผลิต 90 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง)
จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.วังกระแจะ
สกัดน้ำมันปาล์
จ.ตราด อ.บ่อไร่ ต.นนทรีย์
ทำไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใหม่
จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว
สกัดน้ำมันดิบจากเมล็ดในปาล์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว ต.บางขนาก
คลังเก็บน้ำมันปาล์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ต.บางปะกง
ผลิตน้ำมันจากปาล์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.เกาะขนุน
สกัดน้ำมันพืชจากกากเมล็ดในปาล์
จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.เกาะขนุน
ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันไบโอดีเซล
จ.ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี ต.หนองกี่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
THE LINE