Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ก
ผลการค้นหา ผลิต ก : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 25023 รายการ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อต สรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องแบบนัเรียน นัศึษา ปัทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำระเป๋านัเรียน (จำนวนจัรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ เช่น แหวน สรู น๊อต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า
ผลิตขวดพลาสติ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ผลิตระเป๋าจาหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา
ผลิตยารัษาโรคแผนปัจจุบัน เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ และยาบรรจุแคพซูล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ประอบ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ทางารแพทย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปบรรจุขวดหรือระป๋อง จาเมล็ดพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 270 ซอง (ขนาดซองละ 25 ิโลรัม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน ไพ่ป๊อ และพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น น๊อต สรู บู๊ช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติ เช่น โครงตู้ทีวี, โครงตู้เครื่องซัผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตระสอบพลาสติ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องบดเมล็ดพืช เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องอัดเม็ด และซ่อมเครื่องมือารเษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและซ่อมเครื่องมือตัดชนิดต่าง ๆ เช่น คัตเตอร์ ใบ มีด ใบเลอย และดอสว่าน ได้ปีละ 2,700 ตัว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและประอบเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ และผลิตอุปรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องมือ และเครื่องใช้ในารีฬาจาหนัง เช่น ถุงมือหนังเบสบอลล์ ได้ปีละ 30,000 คู่ ลูเบสบอลล์ ฯลฯ ได้ปีละ 10,000 ลู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตดินสอดำ ดินสอสี สีน้ำ และแม่สีน้ำ ที่ใช้ในอุปรณ์เครื่องเขียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตสีน้ำและแม่สีน้ำที่ใช้ในอุปรณ์เครื่องเขียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตคอนรีตผสมเสร็จ ได้ปีละ 36,000 ลูบาศ์เมตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
THE LINE