Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ข
ผลการค้นหา ผลิต ข : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 6992 รายการ
ผลิตวดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ผลิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปบรรจุวดหรือกระป๋อง จากเมล็ดพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ผลิตน้ำแ็ง ได้วันละ 270 ซอง (นาดซองละ 25 กิโลกรัม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา เช่น องชำร่วย, เครื่องประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและประกอบเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ องเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตดินสอดำ ดินสอสี สีน้ำ และแม่สีน้ำ ที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตสีน้ำและแม่สีน้ำที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องเียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น อบประตู อบฝากั้นห้อง และชิ้นส่วนเครื่องเรือน ได้ปีละ 500 ชิ้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตพลังงานไฟฟ้ายายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
รับจ้างผลิตงานการตัดึ้นรูปเส้นใยเพื่อใช้สำหรับประตูรถยนต์หรืออื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิต ซื้อและาย เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเครื่องสำอางทุกชนิด เช่น เกลือัดผิว เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รับจ้างึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตองใช้จากพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
รับบริการทำผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติก เช่น ใบปรับแอร์ ,ท่อสุภัณฑ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชองผลิตภัณฑ์โลหะ เช่นรถเ็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตรถสามล้อ สี่ล้อ ที่ับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตรถเ็นคนพิการ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
THE LINE