Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ถ
ผลการค้นหา ผลิต ถ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 4115 รายการ
ผลิตุงมือยาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตเครื่องมือ และเครื่องใช้ในการกีฬาจากหนัง เช่น ุงมือหนังเบสบอลล์ ได้ปีละ 30,000 คู่ ลูกเบสบอลล์ ฯลฯ ได้ปีละ 10,000 ลูก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทวัตุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้าและอาหารเสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก เช่น ทุ่นตกปลา ้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬาและเครื่องกีฬา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นสำหรับรตู้เย็น ผลิตประกอบติดตั้งดัดแปลง ซ่อมแซมตู้ทึบบรรทุกสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตชิ้นส่วนตัวังโลหะสำหรับรยนต์นั่ง กำลังการผลิตได้ปีละ 70,000 ชุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
รับจ้างผลิตงานการตัดขึ้นรูปเส้นใยเพื่อใช้สำหรับประตูรยนต์หรืออื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชองผลิตภัณฑ์โลหะ เช่นรเข็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตสามล้อ สี่ล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
การผลิตอุปกรณ์รยนต์ เช่น หม้อน้ำและผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนความร้อนและชิ้นส่วนรยนต์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเข็นคนพิการ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำผลิตภัณฑ์พลาสิก เช่น ้วยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ทำผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น กระเป๋า ซองใส่โทรศัพท์มือือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ทำผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น กระเป๋า ซองใส่โทรศัพท์มือือ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สี่พระยา
ผลิตด้ายตีเกลียวสำหรับการักุงเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น ท่อคอนกรีต คอนกรีตบล๊อก พื้นสำเร็จรูป  บล๊อกปูนน และตะแกรง เหล็กสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขยายการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิต จำหน่าย เตาอบ, เตาหลอมและเตาเผาในอุตสาหกรรม,เตาเผาเซรามิค,เตาเผาขยะติดเชื้อปลอดมลพิษในสานพยาบาล,เตาเผาขยะในเมืองและชุมชนแบบปลอดมลพิษ,เตาเผาศพปลอดมลพิษ,งาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสา เช่น ของที่ระลึก ของชำร่วย การ์ด อัลบั้มรูป ุงกระดาษ กล่องกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ังน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำังโลหะใช้สำหรับอบพืชผลและสายพานลำเลียง ต่อตัวังรบรรทุก ผลิตและประกอบติดตั้งปั้นจั่นไฮดรอลิค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
THE LINE