Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ล
ผลการค้นหา ผลิต ล : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 31903 รายการ
ทำิตภัณฑ์โหะ เช่น น๊อต สกรู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ แะทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ิตหะให้เป็นเครื่องใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำิตภัณฑ์โหะต่าง ๆ เช่น แหวน สกรู น๊อต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า
ิตเสื้อไหมพรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ิตขวดพาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ิตกระเป๋าจากหนังเทียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดสามพระยา
ิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ แะยาบรรจุแคพซู
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ประกอบ ิตเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ิตนม ยู เอช ที แะนมพาสเจอร์ไรส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ิตเครื่องดื่มสำเร็จรูปบรรจุขวดหรือกระป๋อง จากเม็ดพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ิตน้ำแข็ง ได้วันะ 270 ซอง (ขนาดซองะ 25 กิโกรัม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ิตเบียร์ ได้เดือนะ 25 ้านิตร, น้ำดื่ม ได้เดือนะ 6 ้านิตร แะน้ำโซดา ได้เดือนะ 15 ้านิตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ิตน้ำดื่ม แะน้ำโซดา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ิตไพ่ไทย ไพ่จีน ไพ่ป๊อก แะพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำิตภัณฑ์โหะ เช่น น๊อต สกรู บู๊ช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ิตถุงมือยาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำิตภัณฑ์พาสติก เช่น โครงตู้ทีวี, โครงตู้เครื่องซักผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ิตกระสอบพาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ิตเครื่องเคือบดินเผา เช่น ของชำร่วย, เครื่องประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
THE LINE