Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต หมึกพิมพ์
ผลการค้นหา ผลิต หมึกพิมพ์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 45 รายการ
ผลิตหรือประกอบตลับผ้าหมึกพิมพ์ (Ribbon Cartridge)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.บ้านบาตร
ผลิตหมึกพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หมึกราเวียร์ เฟล็กโซ่ ออฟเซ็ท และพินิเซ็ส
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตหมึกพิมพ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตหมึกพิมพ์ ซิลสกรีน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิต บรรจุ นำเข้าส่งออก ซื้อมาขายไป ผงหมึกตลับหมึกที่ใช้แล้ว วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ตลับหมึก ซ่อมแซม ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตลับหมึก แป้นหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์หมึกทุกชนิด รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตลับหมึก แป้นหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์หมึกทุกชนิด ผลิตตลับผงหมึกสำเร็จรูปจากตลับหมึกที่ใช้แล้ว คัดแยกตลับหมึกรีไซเคิลตลับหมึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตหมึกพิมพ์ ได้ปีละ 20 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ผลิตสีเคลือบ หมึกพิมพ์ กาวต่างๆ และทินเนอร์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
บรรจุภัณฑ์ประเภทหีบห่อ (ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน) และผลิตหมึกพิมพ์ทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตกาว สี หมึกพิมพ์ สีสกรีน สี พี.วีซี ทุกชนิด ผลิตเม็ดพลาสติก เพื่อเป้นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม สายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมึก หมึกพิมพ์สารประกอบและสารเคมีเกี่ยวกับหมึกและหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิตน้ำยา เคลือบหนัง พี.วี.ซี. และหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตน้ำยาเคลือบเงาหนังเทียม กระดาษและหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เช่น กาวอัดที่ใช้ในการทำแบบ และหมึกพิมพ์ซิลค์กรีน ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตสี และหมึกพิมพ์กระป๋อง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตหมึกพิมพ์ และสีผสม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตสี และวานิช และหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงกลาง
1 2 3
THE LINE