Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ไฟฟ้
ผลการค้นหา ผลิต ไฟฟ้ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 2248 รายการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตรถสามล้อ สี่ล้อ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานยนตร์, อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตตู้สวิทซ์ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ติดตั้ง ซ่อมประกอบและผลิตเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เครื่องโทรคมนาคม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำพุ เครื่องสูบน้ำ ตู้เหล็กรวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ผลิตเครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.รองเมือง
ซ่อมผลิตหม้อแปลงแรงไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 25.4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตและจำหน่ายเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ(ทำเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตแผงควบคุมวงจรไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิต และประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตและจำหน่ายเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 30 MW
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีต คานคอนกรีต และแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ผงโลหะ (SINTERED METAL PRODUCTS),มอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
THE LINE