Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลการค้นหา ผลิตกระแสไฟฟ้า : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 180 รายการ
โรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ประเภทโคเจนเนอเรชั่น)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตกระแสไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ซ่อมชิ้นส่วนของเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) ของโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้า
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 7.0เมกะวัตต์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.บ้านกุ่ม
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 123.18 เมกะวัตต์ (ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง),ไอน้ำ
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.คลองจิก
สีข้าวและผลิตกระแสไฟฟ้า
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง
ผลิตกระแสไฟฟ้า
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย ต.วังจุฬา
ผลิตกระแสไฟฟ้า รวมกำล้งการผลิต 289.55 เมกกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย ต.คานหาม
ผลิตกระแสไฟฟ้า
จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ต.บ้านอิฐ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ
จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.เทวราช
สีข้าว กำลังการผลิตสูงสุด 2,000 ตันต่อวัน ปรับปรุงคุณภาพข้าว นึ่งข้าว อบข้าว และเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 4.9 เมกกะวัตต์ ผลิตและจำหน่ายไอน้ำ
จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.หลักฟ้า
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.วังขอนขว้าง
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.วังขอนขว้าง
ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจำหน่าย กำลังการผลิตสูงสุด 990 กิโลวัตต์
จ.ชัยนาท อ.เนินขาม ต.กะบกเตี้ย
ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ตาลเดี่ยว
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กำลังผลิตสูงสุด 19 เมกกะวัตต์)และผลิตไอน้ำจา
จ.สระบุรี อ.แก่งคอย ต.ตาลเดี่ยว
1 2 3 4 5 6 7 8 9
THE LINE