Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตน้ำ
ผลการค้นหา ผลิตน้ำ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1289 รายการ
ผลิตน้ำแข็ง ได้วันละ 270 ซอง (ขนาดซองละ 25 กิโลกรัม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตน้ำดื่ม และน้ำโซดา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตน้ำดื่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตน้ำแข็งซอง 1800 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก 200 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตน้ำผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิต 41 ตันต่อวัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตน้ำหอม สเปร์ฉีดผม สเปร์ปรับอากาศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ทำน้ำแข็ง โดยผลิตน้ำแข็งซองเพิ่มขึ้นวันละ 4277 ซอง รวมผลิตได้วันละ 6767 ซอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก โดยผลิตน้ำแข็งก้อนเล็กเพิ่มขึ้นวันละ 50 ตัน รวมผลิตได้วันละ 200 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตน้ำหวานเข้มข้นและน้ำตาลปอนด์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตน้ำพริก เครื่องแกง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 840 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 120 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันปนเปื้อนน้ำ น้ำมันหล่อเย็น น้ำยาหล่อเย็น 2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ 3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส 4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ 6.นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งลดความชื้น 7.ผลิตเฟอริคคลอไรด์จากกรดเกลือเสื่อมสภาพ 8.การผลิตเชื้อเพลิงทดแทน 9.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำ 10.การล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตน้ำแข็งซอง ได้ 700 ซอง/วัน และน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้ 45 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 73 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 100 ตัน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ห้วยขวาง ต.สามเสนนอก
THE LINE