Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตพลังงาน
ผลการค้นหา ผลิตพลังงาน : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 381 รายการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 25.4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากสัตว์ทะเล เนื้อสัตว์และผักผลไม้บรรจุในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต และผักผลไม้ในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 6.7 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 636.48 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 832.32 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 979.20 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 832.32 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 56 เมกะวัตต์ และผลิตน้ำเย็นได้ปีละ 780,000ล้านบีทียู ขยายกำลังการผลิตเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 38 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 94 เมกะวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.หนองปรือ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 95 Kw
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 7.2 เมกะวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตพลังงานความร้อน และไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 30.16 กิโลวัตต์
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางกรวย
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิต 878.77 เมกะวัตต์
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางกรวย
ประกอบชิ้นส่วนแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และโคมไฟฟ้าสำหรับใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.ละหาร
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 3.85 เมกะวัตต์
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 0.010 เมกะวัตต์
จ.ปทุมธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 125.3 เมกะวัตต์
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.เชียงรากน้อย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
THE LINE