Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตเม
ผลการค้นหา ผลิตเม : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 269 รายการ
ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่าที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์, ผลิตโพลีเอสเตอร์ชิพ, ผลิตเส้นใยไนล่อน, ผลิตไนล่อนชิพ ผลิตเม็ดพลาสติกอุตสาหกรรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตเม็ดอม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเม็ดพลาสติกเก่า และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ไม้แขวนเสื้อ กล่องใส่ดินสอ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี ได้ปีละ 1.2 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ผลิตเม็ดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ผลิตเมล็ดแมงลักบรรจุในภาชนะปิดสนิท
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
ผลิตเม็ดพลาสติก จากพลาสติกเก่า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตเม็ดแม่สีพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแคเหนือ
ผลิตเม็ดชาไข่มุข
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.บางชัน
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกใช้แล้ว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกเก่า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางเมือง
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
THE LINE