Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตเห
ผลการค้นหา ผลิตเห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 201 รายการ
ผลิตกระเบื้องยางปูพื้น ผ้ากำมะหยี่ พิมพ์ลายด้วยเครื่องพิมพ์และผลิตเหยื่อเทียมสำหรับตกปลา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ผลิตเหรียญโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บุคคโล
ผลิตเหล็กดัดประตูหน้าตาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกน้อย ต.บางขุนศรี
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 32,000 ตัน (จำนวน 2 สายการผลิต) ผลิตเหล็กฉากและเหล็กรูปพรรณได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กแบนและเหล็กฉาก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย และผลิตเหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 4700 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย  ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และผลิตเหล็กรูปพรรณจำนวน 2 สายการผลิต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้ย และผลิผลิตเหล็กลวดประเภทที่มีเตาหลอม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตเหล็กเส้นสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย และ เหล็กรูปพรรณ ได้ปีละ 28,000 ตัน (จำนวน 1 สายการผลิต)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 60,000 ตัน และผลิตเหล็กเพลาขาวได้ปีละ 59,000 ตัน (จำนวน 2 สายการผลิต)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
เม็ดเหล็กเพื่อใช้ในการขัดโลหะ และผลิตเหล็กหล่อพิเศษ(High Alloy Castings)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตเหล็กหล่อ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 สายการผลิต ได้ปีละ 4,200 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
ผลิตเหล็กเส้นคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม-เหล็กข้ออ้อย และผลิตเหล็กรูปพรรณได้ปีละ 7200 ตัน (จำนวน 4 สายการผลิต)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ได้ปีละ 14000 ตัน จำนวน 1 สายการผลิต
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง
ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ได้ปีละ 9,600 ตัน(จำนวน 1 สายการผลต)ขยายปรับปรุงสายการผลิตเดิมเป็นผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตเหล็กรูปตัวซี
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตเหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กชนิดเหลี่ยมและชิดกลม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
THE LINE