Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตแม่พิมพ์
ผลการค้นหา ผลิตแม่พิมพ์ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 271 รายการ
รับจ้างผลิตแม่พิมพ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง
รับจ้างผลิตแม่พิมพ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออกผลิตเครื่องจักรกล อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องตรึงใช้ยึดจับ เจาะวัตถุสำหรับกลึง หรืออุปกรณ์ชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ แบบพิมพ์และปากกาจับวัตถุทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตแม่พิมพ์ (MOULDS AND DIES) ชิ้นส่วนรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตแม่พิมพ์อลูมิเนียม แม่พิมพ์ epoxy
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตแม่พิมพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดและการซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ผลิตแม่พิมพ์และกลึงโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
ฉีดพลาสติกตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรองเท้าโรเลอร์สเก็ต,ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์,ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนของใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติก,ผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ,ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์,ชิ้นส่วนอุปกรณ์กีฬา,เครื่องป้องกันอุบัติเหตุ,ชิ้นส่วน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ฉีดพลาสติกตามชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรองเท้าโรเลอร์สเก็ต,ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์,ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนของใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติก,ผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่าง ๆ,ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์ และรับทำสกรีนชิ้นส่วนต่าง ๆ เพื่อการส่งออก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ฉีดพลาสติกตามชิ้นส่วนต่่างๆ ของรองเท้าโรเลอร์สเก็ต ชิ้นส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ทำจากพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์และรับทำสกรีนชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อการส่งออก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ และอุปกรณ์โลหะอิเล็คทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอีเลคโทรนิคส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์และผลิตแม่พิมพ์โลหะ ซื้อมาขายไป วัตถุดิบ แผ่นเหล็ก เหล็กม้วน ที่ไม่ได้นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซื้อมา ขายไป แม่พิมพ์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตแม่พิมพ์ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่แม่พิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตแม่พิมพ์ เครื่องอัดแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ และรับ กลึง ตัด ผลิตชิ้นส่วนเหล็กและโลหะทุกชนิด ที่เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รับกลึงและตัดโลหะทุกชนิด รับชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติกทุกชนิด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซ่อมแซมแม่พิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ และงานโครงสร้างทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
กลึง ตัด เจาะ เชื่อมโลหะทั่วไป และผลิตแม่พิมพ์โลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิต และ/หรือ รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ (DIES) อุปกรณ์จับยึด (JIGS) และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
THE LINE