Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตไฟฟ้า
ผลการค้นหา ผลิตไฟฟ้า : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 126 รายการ
ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต รวม 9.766 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หลักสี่ ต.ทุ่งสองห้อง
ผลิตไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ประกอบเครื่องผลิตไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ตัดพับโลหะและปั๊มโลหะ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำจากก๊าซธรรมชาติ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
โรงผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน้ำ ขนาด 9.9 MW
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.ศาลาลอย
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1.750 เมกกะวัตต์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.บางพลี
ผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 43.96 เมกะวัตต์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.บางกระสั้น
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหัน ต.บ้านม้า
ผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 125 เมกะวัตต์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทัย ต.คานหาม
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.444 เมกะวัตต์
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ช่องสาริกา
โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังผลิตไฟฟ้า 2.20 MW
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ดีลัง
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1.64 MW
จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.วังเพลิง
ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ขนาด 1.25 เมกะวัตต์
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.เขาแหลม
ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ขนาด 1.25 เมกะวัตต์
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.เขาแหลม
ผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ขนาด 1.25 เมกกะวัตต์
จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.เขาแหลม
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 2.376 เมกะวัตต์
จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน
ทำน้ำตาลทรายขาว กำลังการผลิต 9,131 ตันอ้อยต่อวัน และผลิตไฟฟ้า ขนาด 26 เมกะวัตต์
จ.สิงห์บุรี อ.บางระจัน ต.ไม้ดัด
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE