Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผลไม้อบแห้ง
ผลการค้นหา ผลไม้อบแห้ง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 42 รายการ
ทำผลไม้อบแห้ง เช่น มะม่วง มะละกอ ทุเรียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำผลไม้อบแห้ง เช่น มะพร้าว มะม่วง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลไม้อบแห้ง เช่น มะพร้าว มะม่วง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตเครื่องดื่ม น้ำผัก น้ำผลไม้ เยลลี่ แยม ผัก หรือ ผลไม้อบแห้ง
จ.ปทุมธานี อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง
ทำอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช ขนมขบเคี้ยวจากแป้งและขนมปังกรอบ แบ่งบรรจุสินค้าประเภทถั่ว ธัญพืชผลไม้อบแห้งชนิดต่าง ๆ
จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.รังสิต
ผลิตผลไม้กระป๋อง สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น ผลไม้อบแห้ง (แปรรูปผลไม้)
จ.ชลบุรี อ.บ่อทอง ต.เกษตรสุวรรณ
ผลิต ส่งออก ผลไม้อบแห้ง
จ.ระยอง อ.นิคมพัฒนา ต.มะขามคู่
ผลิตผลไม้อบแห้งและทำห้องเย็น
จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี ต.พลับพลา
ผลิตสับปะรดกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้กระป๋อง ว่านหางจระเข้กระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น ผลไม้อบแห้ง ผักและผลไม้แช่แข็ง
จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.ทุ่งนนทรี
ผลิตผักและผลไม้อบแห้ง,เครื่องดื่มสมุนไพร
จ.นครนายก อ.บ้านนา ต.เขาเพิ่ม
ผลิตผักและผลไม้อบแห้ง,เครื่องดื่มสมุนไพร,ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
จ.นครนายก อ.บ้านนา ต.เขาเพิ่ม
ทำผักดอง ผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลไม้อบแห้ง
จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.เวียง
ผลิตพืช ผัก ผลไม้อบแห้งและผลิตภัณฑ์ Spray Dry ปีละ 772 ตัน
จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.แม่แฝก
ผลิตพืช ผัก และผลไม้อบแห้ง
จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ
ทำผักดอง ผลไม้อบแห้งและผลิตเครื่องปรุงรส เช่น เต้าเจี้ยว น้ำจิ้ม ฯลฯ
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.บ่อแฮ้ว
ผลิตขนม ขนมอบแห้งจากพืชหรือเมล็ดพืช และผลไม้อบแห้ง
จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ต.เวียง
ทำผักและผลไม้อบแห้ง
จ.ราชบุรี อ.บ้านโป่ง ต.ดอนกระเบื้อง
ผักและผลไม้อบแห้ง เครื่องปรุงรส อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารจากสัตว์น้ำ สัตว์ทะเลกึ่งสำเร็จรูป
จ.ราชบุรี อ.โพธาราม ต.เจ็ดเสมียน
ผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น และผลไม้อบแห้ง (แปรรูปผลไม้)
จ.ราชบุรี อ.บ้านคา ต.หนองพันจันทร์
ผลิตขนมทองม้วน ผลไม้อบแห้ง ผลิต ชนิดผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งชุบช็อกโกแล็ต เกล็ดทองม้วนคลุกช็อกโกแล็ต และขนมองม้วนชุบช็อกโกแล็ต
จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก
1 2 3
THE LINE