Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผัก ก
ผลการค้นหา ผัก ก : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 494 รายการ
ทำขนมผัาด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ทำจาเนื้อสัตว์ แป้ง ผั ผลไม้ และวตถุเจือปนในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ารทำเครื่องดื่มจาผั พืช หรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึและอาาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำอาหารสำเร็จรูปจาเนื้อสัตว์และผั
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจาสัตว์ทะเล เนื้อสัตว์และผัผลไม้บรรจุในภาชนะสูญญาาศ และทำขนมเค้แช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในิจาร ำลังารผลิต และผัผลไม้ในภาชนะสูญญาาศ และทำขนมเค้แช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในิจาร ำลังารผลิต 4 เมะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ซื้อมาขายไป ผลิตหัวน้ำหอม (FRAGRANCES) และ INDUSTRIAL FRAGRANCE COMPOUND วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งลิ่น รส สีผสมอาหาร เครื่องเทศต่าง ๆ พืชผัแห้ง ผลิตภัณฑ์จาพืช ผลิตภัณฑ์จาสัตว์ เครื่องปรุงรส ซอส เครื่องดื่ม อาหารึ่งสำเร็จรูป หมาฝรั่งและลูอม น้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์ระเทียม และผลิต วัตถุแต่งลิ่นรส วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องเทศต่าง ๆ (FLAVOUR & SEASONING PRODUCTION)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ห้องเย็นเ็บรัษาอาหารสำเร็จรูป เช่น นม ไส้รอ แซนด์วิช พิซซ่า ผั ผลไม้ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ผลิตอาหารแปรรูป ถนอมผัและผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือแข็งโดยฉับพลันหรือแบบแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำห้องเย็น แบ่งบรรจุผั ผลไม้ อาหารแห้ง และทำอาหาร, เครื่องดื่มจาผั พืช และผลไม้ โดยบรรจุในภาชนะปิดผนึ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ห้องเย็น และรับจ้างบรรจุผัผลไม้ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำผัดอง และผลไม้ดองต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำเครื่องดื่มจาผัพืชและบรรจุในภาชนะที่ผนึและอาาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ารทำอาหารหรือเครื่องดื่มจาผั หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึ และอาาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผั ผลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
็บรัษาผั ผลไม้ ปลาและอาหารทะเล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
ทำผัดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
ทำความเย็น แช่เย็นผลไม้ ผั อาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ และทำน้ำแข็งเล็ด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางคอแหลม
ห้องเย็นเ็บรัษาเนื้อสัตว์ ุ้ง ปลา ปลาหมึ พืชผั ผลไม้ และขนมต่าง ๆ ความจุห้องเย็น 688 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ทำผัาดดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
แปรรูป และบรรจุผัสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
THE LINE