Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผัก ผ
ผลการค้นหา ผัก ผ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 494 รายการ
ทำขนมักกาด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
ลิตอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากเนื้อสัตว์ แป้ง ัก ลไม้ และวตถุเจือปนในอาหารหรือลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
การทำเครื่องดื่มจากัก พืช หรือลไม้และบรรจุในภาชนะที่นึกและอากาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และัก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากสัตว์ทะเล เนื้อสัตว์และักลไม้บรรจุในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการลิต และักลไม้ในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการลิต 4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ซื้อมาขายไป ลิตหัวน้ำหอม (FRAGRANCES) และ INDUSTRIAL FRAGRANCE COMPOUND วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่น รส สีสมอาหาร เครื่องเทศต่าง ๆ พืชักแห้ง ลิตภัณฑ์จากพืช ลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องปรุงรส ซอส เครื่องดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป หมากฝรั่งและลูกอม น้ำมันปาล์ม ลิตภัณฑ์กระเทียม และลิต วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องเทศต่าง ๆ (FLAVOUR & SEASONING PRODUCTION)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูป เช่น นม ไส้กรอก แซนด์วิช พิซซ่า ัก ลไม้ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ลิตอาหารแปรรูป ถนอมักและลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือแบบแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำห้องเย็น แบ่งบรรจุัก ลไม้ อาหารแห้ง และทำอาหาร, เครื่องดื่มจากัก พืช และลไม้ โดยบรรจุในภาชนะปิดนึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ห้องเย็น และรับจ้างบรรจุักลไม้ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำักดอง และลไม้ดองต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำเครื่องดื่มจากักพืชและบรรจุในภาชนะที่นึกและอากาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากัก หรือลไม้ และบรรจุในภาชนะที่นึก และอากาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำัก ลไม้ดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
เก็บรักษาัก ลไม้ ปลาและอาหารทะเล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
ทำักดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางซื่อ ต.บางซื่อ
ทำความเย็น แช่เย็นลไม้ ัก อาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ และทำน้ำแข็งเกล็ด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางคอแหลม
ห้องเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา ปลาหมึก พืชัก ลไม้ และขนมต่าง ๆ ความจุห้องเย็น 688 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ทำักกาดดอง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
แปรรูป และบรรจุักสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
THE LINE