Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ผ้าห่ม
ผลการค้นหา ผ้าห่ม : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 60 รายการ
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มนวม เสื้อผ้าสำเร็จรูป (จักรเย็บผ้า 20 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น ผ้านวม ผ้าห่ม (จำนวนจักรเย็บผ้า 11 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผ้าห่ม (จำนวนจักรเย็บผ้า 23 เครือง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น หมอน ผ้าห่ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ทำผลิตภัณฑ์ที่นอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.ราษฎร์บูรณะ
ทำผ้าห่มนวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ตัดเย็บผ้าห่มนวม ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (จำนวนจักรเย็บผ้า 210 เครื่อง) และถักผ้ายืด (จำนวนเครื่องถักผ้ายืด 34 เครื่อง) ทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าผืนเป็นเครื่องใช้ เช่น ผ้าห่ม ผ้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
ทำหมอนและผ้าห่มนวม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ผลิตแผ่นใยซับในเสื้อผ้า แผ่นใยขัดถู แผ่นใยฟิลเตอร์ และผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ทอผ้าห่มและปั่นด้าย จำนวนเครื่องทอผ้า 198 เครื่องและเครื่องปั่นด้าย 2093แกน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำผ้าห่มนวม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์อัดแผ่น รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ทำผ้าห่ม หมอน เครื่องนอน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตเกี่ยวกับเส้นใยสังเคราะห์ หมอนใยสังเคราะห์ ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
รับจ้างเย็บเสื้อผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำผ้าห่ม หมอน เครื่องนอน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ตัดเย็บผ้าห่ม ผ้านวม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
รับจ้างตีปุยเส้นใย ตัดเย็บผ้าห่ม และผ้านวม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ทำผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมตัว ผ้าห่ม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและปั่นด้าย (จำนวนแกนปั่นด้าย 15,584 แกน)
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ทอผ้า และทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ผ้าห่ม
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ทอผ้าเช็คหน้า ผ้าโสร่ง ผ้าซีน ผ้าห่ม ผ้าขนหนู และฟอกย้อมผ้าและด้าย
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
1 2 3
THE LINE