Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พลั
ผลการค้นหา พลั : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 611 รายการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำพลั่วเหล็ก ได้ปีละ 24,000 อัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.ป้อมปราบ
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 25.4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากสัตว์ทะเล เนื้อสัตว์และผักผลไม้บรรจุในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต และผักผลไม้ในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประเภทธุรกิจนำเข้าและผลิต และซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตอาหารแปรรูป ถนอมผักและผลไม้ โดยวิธีทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือแบบแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ทำด้ามจอบ ด้ามพลั่ว ด้ามเสียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำแกนหลอดด้าย ไม้ก้านร่ม ไม้ด้ามพลั่ว ไม้ม้วนผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ทำพลั่วและเสียม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางพลัด ต.บางอ้อ
ทำผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น พลั่ว เสียม กระบอกฉีดยุง กระป๋องแป้ง ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางพลัด ต.บางอ้อ
ผลิตอาหารสำเร็จรูปด้วยการทำสัตว์น้ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลั
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองเตย
ทำพลั่วเหล็ก เลื่อย และจอบเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ผลิตสวิตซ์บอร์ด ทำเฟอร์นิเจอร์จากโลหะ และประกอบแผงพลังงานและแสงอาทิตย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
ทำเสียม และพลั่ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ประกอบชุดอุปรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฉุกเฉิน ชุดไฟLED , ชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ , ชุดเครื่องไล่แมลงและหนู , ชุดรีโมทควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด , ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำพลั่ว จอบและเสียม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ทำชิ้นส่วนของหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดแห้ง และประจุไฟแผ่นธาตุ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
THE LINE