Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พลัง
ผลการค้นหา พลัง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 566 รายการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 25.4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากสัตว์ทะเล เนื้อสัตว์และผักผลไม้บรรจุในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต และผักผลไม้ในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประเภทธุรกิจนำเข้าและผลิต และซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ผลิตสวิตซ์บอร์ด ทำเฟอร์นิเจอร์จากโลหะ และประกอบแผงพลังงานและแสงอาทิตย์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
ประกอบชุดอุปรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฉุกเฉิน ชุดไฟLED , ชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ , ชุดเครื่องไล่แมลงและหนู , ชุดรีโมทควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด , ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำชิ้นส่วนของหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดแห้ง และประจุไฟแผ่นธาตุ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 6.7 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ประกอบและทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ประกอบและผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ สามล้อ,สี่ล้อ,รถพ่วง และรถจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ,สี่ล้อ รถพ่วง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ประกอบจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์และเครื่องจักรกลที่ใช้เกี่ยวกับเกษตรกรรม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ประกอบชุดโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (LED)
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ประกอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 636.48 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 832.32 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 979.20 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 832.32 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ทำเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และเตาแก๊ส
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
THE LINE