Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พลังงานไ
ผลการค้นหา พลังงานไ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 466 รายการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 25.4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากสัตว์ทะเล เนื้อสัตว์และผักผลไม้บรรจุในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต และผักผลไม้ในภาชนะสูญญากาศ และทำขนมเค้กแช่แข็ง และผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการ กำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ทำชิ้นส่วนของหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดแห้ง และประจุไฟแผ่นธาตุ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม (เฉพาะประเภท NON HAZARDOUS WASTE) และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอยจากชุมชน และน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ตลอดจนผลิตไอน้ำ ล้างภาชนะปนเปื้อน ผลิตเชื้อเพลิงผสม และเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ ขนาด 1.6 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 6.7 MW
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ประกอบและผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ สามล้อ,สี่ล้อ,รถพ่วง และรถจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ,สี่ล้อ รถพ่วง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ประกอบจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์และเครื่องจักรกลที่ใช้เกี่ยวกับเกษตรกรรม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ประกอบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 636.48 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 832.32 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 979.20 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 832.32 กิโลวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 56 เมกะวัตต์ และผลิตน้ำเย็นได้ปีละ 780,000ล้านบีทียู ขยายกำลังการผลิตเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 38 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 94 เมกะวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.หนองปรือ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 95 Kw
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 7.2 เมกะวัตต์
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ประกอบจักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.ตลาดขวัญ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 30.16 กิโลวัตต์
จ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางกรวย
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิต 878.77 เมกะวัตต์
จ.นนทบุรี อ.บางกรวย ต.บางกรวย
THE LINE