Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พิมพ์ผ้า
ผลการค้นหา พิมพ์ผ้า : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 197 รายการ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และพิมพ์ผ้า จำนวนจักรเย็บผ้า 301 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
พิมพ์ผ้า ได้ปีละ 36,000 หลา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.วัดกัลยาณ์
รับพิมพ์ผ้า ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ฟอกย้อมเส้นด้ายและผ้า และพิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างพิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
พิมพ์ผ้า ได้ 120,000 หลาต่อปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตแป้งพิมพ์ผ้า เอ็นไซม์ สบู่เหลว ทำน้ำยาให้ผ้านิ่มและกาว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผสมสีพิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางด้วน
พิมพ์ผ้าทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.คูหาสวรรค์
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
รับจ้างพิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
รับจ้างพิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
ย้อมผ้าและพิมพ์ผ้าลายไทย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ทุ่งมหาเมฆ
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
พิมพ์ผ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางขุนเทียน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
THE LINE