Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พืช ผัก
ผลการค้นหา พืช ผัก : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 229 รายการ
การทำเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ซื้อมาขายไป ผลิตหัวน้ำหอม (FRAGRANCES) และ INDUSTRIAL FRAGRANCE COMPOUND วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่น รส สีผสมอาหาร เครื่องเทศต่าง ๆ พืชผักแห้ง ผลิตภัณฑ์จากพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องปรุงรส ซอส เครื่องดื่ม อาหารกึ่งสำเร็จรูป หมากฝรั่งและลูกอม น้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์กระเทียม และผลิต วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องเทศต่าง ๆ (FLAVOUR & SEASONING PRODUCTION)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำห้องเย็น แบ่งบรรจุผัก ผลไม้ อาหารแห้ง และทำอาหาร, เครื่องดื่มจากผัก พืช และผลไม้ โดยบรรจุในภาชนะปิดผนึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำเครื่องดื่มจากผักพืชและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ห้องเย็นเก็บรักษาเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา ปลาหมึก พืชผัก ผลไม้ และขนมต่าง ๆ ความจุห้องเย็น 688 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพร สกัดหรืออบแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วัฒนา ต.คลองตันเหนือ
ทำน้ำดื่มและเครื่องดื่มจากพืช ผัก และผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสามวา ต.บางชัน
คัดแยกพืชผัก ผลไม้ และทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
ทำอาหาร เครื่องดื่มจากผัก พืชหรือผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ผลิตธัญพืช อาหารจากพืชผักผลไม้ และอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ผลิตธัญพืช อาหารจากพืชผักผลไม้และอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ทำผลิตภัณฑ์ธัญพืช อาหารจากพืชผักผลไม้อื่น ๆ และอาหารเสริมสุขภาพ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ห้องเย็นเก็บพืชผัก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
ผลิตอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มจากพืชผัก ฯลฯ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ และพืชผักผลไม้ เช่น เนื้อวัว หมู ไก่ กุ้ง ปลาหมึก และผักต่างๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ ผัก พืช หรือ ผลไม้ เครื่องปรุง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ เช่น นมข้าวโพด
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
ห้องเย็น ชำแหละเนื้อสัตว์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ การตัดหรือตกแต่งผัก พืชหรือผลไม้แล้วเก็บเข้าห้องเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตอาหารแปรรูปจากพืช ผัก เนื้อสัตว์ สัตว์น้ำ เช่น ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นเห็ดหอม ลูกชิ้นสาหร่าย ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นหมู และอื่นๆ
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ห้องเย็นเพื่อการถนอมและเก็บรักษา พืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน ผัก ผลไม้ต่างๆ และการแบ่งบรรจุสินค้าทั่วไป
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
THE LINE