Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ พ่น เคลือบ
ผลการค้นหา พ่น เคลือบ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 101 รายการ
พ่น-เคลือบสีฝุ่นผลิตภัณฑ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกอกใหญ่ ต.วัดท่าพระ
พ่นและเคลือบสีกระดุม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ตัด เย็บ ปัก เสื้อผ้า การทา พ่น หรือเคลือบสีบนอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
รับจ้างพ่นสี-เคลือบสีอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทา พ่น หรือเคลือบแชลแล็ค เล็กเกอร์เครื่องเรือนไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.วังทองหลาง ต.วังทองหลาง
เคลือบสี และพ่นสีผลิตภัณฑ์โลหะต่าง ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนัง และกระดาษ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสีทา พ่น เคลือบ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนัง และกระดาษ ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมสีทา พ่น เคลือบ และเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกัน กำจัด จุลินทรีย์ในน้ำ เพื่อใช้ในการประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมสีทา พ่น เคลือบ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผสมสีอุตสาหกรรม สำหรับพ่น เคลือบ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผ้า และหนัง
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบหนังและสารทา พ่นหรือเคลือบหนัง ได้ปีละ 1,800 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำสีพ่น สีเคลือบ สีน้ำ และทินเนอร์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ซ่อมแซมถังเหล็ก โดยการทา พ่น และเคลือบสี และล้างถังที่ผ่านการใช้งานแล้วเฉพาะถังบรรจุน้ำมัน สารตัวทำละลาย และสารเคมี
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ผลิตสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือ เคลือบ
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ผลิตสีสำหรับใช้ ทา พ่น หรือเคลือบ โลหะ ไม้และพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบคอนกรีต
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ทำทินเนอร์ และแลคเกอร์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ทำสีสำหรับใช้ทา พ่นหรือเคลือบ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
พ่น และเคลือบสีอลูมิเนียม
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางโฉลง
ผลิต ตกแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และอุปกรณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อใช้ในโรงงาน รวมทั้งงานเคลือบและพ่นสี
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
1 2 3 4 5 6
THE LINE