Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการค้นหา : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 8575 รายการ
ทำเืองและน๊อต
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.พระบรมมหาราชวัง
ทำันเือง บู๊ช และชิ้นส่วนเครื่องยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ถ่ายิล์มและอัดิล์ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ทำเืองโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า
ทำตู้วิทยุและแผงสวิชไ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงเทปิล์มภาพยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำตู้สวิทซ์บอร์ดและรางวางสายไ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.ชนะสงคราม
ทำสมุดและทำแ้มเก็บเอกสาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ซ่อมไดนาโมและอุปกรณ์ไ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ทำอัลบั้ม แ้มพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อนและความเย็น ตู้ควบคุมไ้า รวมทั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
บรรจุสินค้าทั่วไปเช่น สบู่ ยาสีัน และอื่น ๆ ได้ปีละ 100 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
รับบริการทำเครื่องเรือน เอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับ ตบแต่งภายในอาคารจากไม้หรือปาร์ติเกลบอร์ด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ประกอบเครื่องใช้ไ้า เครื่องอิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์ไ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียง วิทยุ และลำโพงชนิดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตพลังงานไ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มัน ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร มู่ลี่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเอร์นิเจอร์ไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและขายเอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิต ซื้อและขาย เอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตและขายเอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
THE LINE