Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ยางเ
ผลการค้นหา ยางเ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 470 รายการ
ทำผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น บู๊ซยางหูแหนบ ยางเพลากลาง ยางแท่นเครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บางยี่เรือ
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น บุ๊ชยางหูแหนบ ยางเพลากลาง ยางแท่นเครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ธนบุรี ต.บางยี่เรือ
ผลิตยางเกี่ยวกับอะไหล่รถทุกชนิด เช่นยางนอกยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำผลิตภัณฑ์ยางเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.คูหาสวรรค์
ประกอบชิ้นส่วนเบรคจักรยานสองล้อ (ก้ามเบรค ประมาณปีละ 5,000 ชุด และยางเบรค ประมาณปีละ 5,000 ชุด)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สวนหลวง ต.สวนหลวง
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแท่นเครื่อง ลูกยางเบรค ครัช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแท่นเครื่อง ลูกยางเบรค ยางขอบกระจก ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.จอมทอง
รับจ้างประดิษฐ์ของใช้ด้วยยางเทียม เช่น รองเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
การทำผลิตภัณฑ์ยางเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก (จุกนม.ขวดนม)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ประดิษฐ์ยางเป็นของใช้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
การทำผลิตภัณฑ์ยางเป็นชิ้นส่วนรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
อัดยางเป็นของใช้ เช่น ยางรองขาเก้าอี้ แหวนยาง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์รวมถึงอุปกรณ์ที่มีการใช้โลหะและยางเป็นส่วนประกอบ เช่น ยางหูแหนบ ยางกันโคลง ยางแท่นเครื่อง เบ้าโช๊คอัพ บูชปีกนก เป็นต้น
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตท่อยาง ยางแผ่น ยางเส้น และของใช้ที่ทำจากยาง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางเรซิ่น เช่น อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน เป็นต้น
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตผลิตภัณฑ์จางยางสังเคราะห์(ยางเทียม)
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ด้ายยาง ยางเส้น ยางแผ่น ท่อยาง
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตยางเคลือบผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและผลิตท่อยาง
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ทำผลิตภัณฑ์ยางเช่น ยางปะเก็บ ซีลยาง สายพานยาง
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
โรงงานผลิตยางเรซิน
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
THE LINE