Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ยางแผ
ผลการค้นหา ยางแผ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 703 รายการ
ผลิตยางแผ่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำของใช้จากพลาสติก และยางแผ่นพื้นรองเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ผลิตลูกกลิ้งยาง ยางแผ่น สายพาน และผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด กำลังการผลิต 300 ตัน/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น รองเท้าผ้าใบ ยางแผ่น รองเท้าแตะ ได้ปีละ 13,200 โหล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ราษฎร์บูรณะ ต.บางปะกอก
ทำพื้นรองเท้าและยางแผ่น กำลังการผลิต 112 ตัน/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางแค
ผลิตยางแผ่นและยางแผ่น พี.วี.ซี. พื้นรองเท้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.บางไผ่
รีดยางแผ่นทำพื้นรองเท้า กำลังการผลิต 10 ตัน/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
รีดยางแผ่น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตท่อยาง ยางแผ่น ยางเส้น และของใช้ที่ทำจากยาง
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมาแปรรูปเป็นยางก้อน และยางแผ่น
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตรองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ ยางพื้นรองเท้า และยางแผ่น
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ด้ายยาง ยางเส้น ยางแผ่น ท่อยาง
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
ผลิตยางแผ่นหุ้มล้อรถยนต์ที่ใช้บนถนนที่มีหิมะเพื่อกันลื่นไหล
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.บ้านคลองสวน
ผลิตยางแผ่น และยางบุภายในอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ กำลังการผลิตยางแผ่น 48,000 กิโลกรัม/ปี, อุปกรณ์บุยาง 4,800 ตารางเมตร/ปี และท่อยาง 36,000 ท่อน/ปี
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ทำยางแผ่น ท่อยาง ปะเก็นยาง ถังเหล็กและถังไฟเบอร์กลาส
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด
ทำผลิตภัณฑ์ยางจากยางแผ่น เช่น สายพานลำเลียงทราย แผ่นยางเทคอน
จ.นนทบุรี อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา
ทำผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางแผ่น ยางเทียม
จ.ปทุมธานี อ.สามโคก ต.คลองควาย
ผสมและรีดยางแผ่นใช้สำหรับหล่อดอกยางรถยนต์
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
ผลิตยางแผ่น
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.ห้วยกะปิ
ผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ยางแผ่น แวนยาง แผ่นปะเก็นยาง
จ.ชลบุรี อ.พานทอง ต.หนองหงษ์
THE LINE