Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ย่อย
ผลการค้นหา ย่อย : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1359 รายการ
ประกอบเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ เช่น หม้อนึ่งทำลายเชื้อ เครื่องดูดน้ำย่อย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
การทำน้ำแข็ง ตัด ซอย บด และย่อยน้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ย่อยเม็ดข้าวโพด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
ทำเสาไฟฟ้าแรงสูง โครงสร้างเหล็กสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย และทำเสาโทรคมนาคม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.แสนแสบ
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบดอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
คัดแยกที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และบดย่อยเศษและตะกรันโลหะ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บดย่อยขิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน นำกากตะกอนจากการชุบโลหะมาผ่านกระบวนการอบแห้งและเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ทำถุงพลาสติก และบดหรือย่อยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
บดย่อยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
โม่ บด ย่อยหินด้วยเครื่องจักร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ภาษีเจริญ ต.บางหว้า
ทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊ม เช่น บานพับ ชิ้นส่วนย่อยตัวถังรถ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
ทำและซ่อมเครื่องย่อยหิน เครื่องส่งทราย ตะแกรงคัดหิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
บดย่อยเศษและตะกรันโลหะผสม (Solder Dross) จากการบัดกรีและชุบขาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางนา ต.บางนา
บด ป่น ย่อย และอัดเม็ดจากสมุนไพรต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตขวดพลาสติก บดย่อย และทำเม็ดพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้พลาสติก เช่น ถังเก็บน้ำ ถังแช่ เรือพลาสติก ของเด็กเล่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ และการบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ และล้างบดหรือย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ และบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
THE LINE