Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ย่อยพ
ผลการค้นหา ย่อยพ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 550 รายการ
ทำถุงพลาสติก และบดหรือย่อยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
บดย่อยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางแค ต.หลักสอง
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้พลาสติก เช่น ถังเก็บน้ำ ถังแช่ เรือพลาสติก ของเด็กเล่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ และการบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ และล้างบดหรือย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ และบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันเลี้ยงโซ่ น้ำมันหยอดทิ้ง น้ำมันทาไม้แบบ อัดเศษโลหะและบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เช่น เศษยาง เศษพลาสติก เศษกระดาษ ผลิตยางผง ยางรีเคลม และบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ บดย่อยพลาสติก และทำเครื่องจักรที่ใช้ในการทำพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
บดหรือย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำพลาสติกเป็ดเม็ด แท่ง หลอด ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่างๆ และบด หรือย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
ผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกใช้แล้ว บด ย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติกและผลิตเมล็ดพลาสติกเกรดบี
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางบ่อ
ทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ และบดหรือย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติกและอัดกระดาษ
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
ทำเม็ดพลาสติกจากพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว และบดหรือย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ทำพลาสติกให้เป็นเม็ด แท่ง แผ่น หรือรูปทรงต่างๆ และบดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
บดย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
คัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วชนิดที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษพลาสติกชนิดต่างๆ และผลิตเม็ดพลาสติกจากพลาสติกใช้แล้ว การปั่น บด ย่อยพลาสติก
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
THE LINE