Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ รับ
ผลการค้นหา รับ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 7794 รายการ
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ และเครื่องเทปบันทึกเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
พิมพ์หนังสือสารคดี หนังสือสำหรับเด็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ซ่อม-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.เสาชิงช้า
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงเทปฟิล์มภาพยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ตัดเย็บสายแขนเสื้อและสายขอรับขอสับสำหรับเสื้อชั้นในสตรี ทำห่วงติดสายแขนเสื้อพลาสติก และอัดจีบผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน การ์ด สลาก และถุงกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
เชื่อมโลหะ เช่น รับจ้างติดตั้งท่อไอเสีย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ และไดนาโม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ซ่อมรถยนต์ และเครื่องปรับอากาศยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
เลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 50 แรงม้า อุปกรณ์ 11 แรงม้า)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
เลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 90 แรงม้า และอุปกรณ์ 4 แรงม้า)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
รับจ้างกลึงและเชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อนและความเย็น ตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมทั้งส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำเครื่องเรือนและเครื่องเล่นสำหรับเด็กด้วยไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
รับจ้างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
รับบริการทำเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับ ตบแต่งภายในอาคารจากไม้หรือปาร์ติเกลบอร์ด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
รับจ้าง กลึง ไส เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
THE LINE