Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ รี
ผลการค้นหา รี : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 8916 รายการ
รีดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง นาค เงิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการ และเหรียญ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการและเหรียญต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ตัดขอบเหรียญรูปต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องรูปพรรณ เหรียญตรา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเงิน ท
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำเครื่องหมายราชการและเหรียญต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ผลิตเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ปักทอเครื่องหมายต่าง ๆ และทำกระเป๋านักเรียน (จำนวนจักรเย็บผ้า 141 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปั๊มเหรียญที่ระลึกต่างๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำเหรียญทองแดง และเหรียญทองเหลือง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ผลิตโลหะให้เป็นเครื่องใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ทำเหรียญ แหวนพระด้วยโลหะและทำกรอบพระพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และทำสมุดนักเรียน ได้ปีละ 5,000 รี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ตัดเย็บสายแขนเสื้อและสายขอรับขอสับสำหรับเสื้อชั้นในสตรี ทำห่วงติดสายแขนเสื้อพลาสติก และอัดจีบผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ซ่อม ไดนาโม และอัดแบตเตอรี่รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ปีละ 2,000 รี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล๊อก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ได้ปีละ 36,000 ลูกบาศก์เมตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ทำคอนกรีตบล๊อก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
รีดเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ตัด-เชื่อมและรีดเหล็กรูปพรรณ  รวมทั้งหมดได้ปีละ 15,500 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
THE LINE