Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ลัง
ผลการค้นหา ลัง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 26560 รายการ
ทำท่อไอเสียรถยนต์ ทำเหล็กกันหลังคายุบในรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ทำเครื่องเรือนจากโลหะ เช่น โครงหลังคากันสาดอะลูมินียมฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้น 154 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังโลหะสำหรับรถยนต์นั่ง กำลังการผลิตได้ปีละ 70,000 ชุด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตพลังงานไฟฟ้าขยายส่วนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 10 เกวียน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 16 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 60 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 80 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
สีข้าว รวมกำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 130 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ยางกันลื่นติดหลังพรม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1/2 เกวียน/วัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.บางรัก
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวได้ 8 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 120 เกวียน/ปี)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ทำกันสาดอูมิเนียมและหลังคาผ้าใบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ซ่อมชิ้นส่วนเครื่องทุ่นแรง เครื่องส่งกำลังกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ผลิตเบียร์ กำลังการผลิต 187,000 ลิตร/ปี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
THE LINE