Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ วง
ผลการค้นหา วง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 4828 รายการ
ผลิตโลหะให้เป็นเครื่องใช้ เหรียญ ดวงตรา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วัดราชบพิธ
ปะยางยานพาหนะ ถ่วงล้อรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ตัดเย็บสายแขนเสื้อและสายขอรับขอสับสำหรับเสื้อชั้นในสตรี ทำห่วงติดสายแขนเสื้อพลาสติก และอัดจีบผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ และตั้งศูนย์ ถ่วงล้อรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ซ่อมช่วงล่างรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ซ่อมรถยนต์ โดยการซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำของใช้จากไม้ยางพารา เช่น อุปกรณ์ในกรงนก ห่วง บันได
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และตัดเหล็ก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้าและอาหารเสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
ไส ซอย ไม้และผลิตวงกบประตูหน้าต่าง ไม้บัว, คิ้ว ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
แกะสลักไม้ และทำวงกบประตู หน้าต่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำบานประตู-หน้าต่าง และวงกบไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้จากไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คู้ฝั่งเหนือ
รับจ้างทำวงกบประตูหน้าต่าง และไส ซอยไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ดัดแปลง ซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์องค์เจ็ท เครื่องแกนเนอร์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ปะยางถ่วงล้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
THE LINE