Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สกัดน้ำม
ผลการค้นหา สกัดน้ำม : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 281 รายการ
สกัดน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ทำพริกแกง และสกัดน้ำมันงา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองแขม
สกัดน้ำมันจากพืชและไขมันสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางคอแหลม ต.บางโคล่
สกัดน้ำมันพืช
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ประเวศ
นำน้ำมันพืชที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และสกัดน้ำมันจากไขมันสัตว์เพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
สกัดน้ำมันจากพืชให้บริสสุทธิ์
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
สกัดน้ำมันพืชและไขมันจากสัตว์ นำน้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์ที่ใช้แล้ว มาผ่านการกรองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารสัตว์ หรือทำไบโอดีเซล และคัดแยกวัสดุที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.ราชาเทวะ
สกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกิจการอุตสาหกรรมและทำเนยเทียม
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางจาก
สกัดน้ำมันจากพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางครุ
สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตไขมันพืช มาการีน และกลั่นน้ำมันพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
หีบและสกัดน้ำมันละหุ่ง
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางยอ
ผลิตน้ำมันชักเงา น้ำยาล้างสี ทินเนอร์ น้ำมันซักแห้ง น้ำมันสน เจือจางสี สกัดน้ำมันจากพืช
จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.บ้านคลองสวน
สกัดน้ำมันพืช และสกัดสารที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่ม (สารอิโนสิตอล) การทำน้ำมันจากพืชให้บริสุทธิ์
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ท่าเรือ ต.ท่าเจ้าสนุก
สกัดน้ำมันพืชจากรำข้าว
จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.บางไทร
สกัดน้ำมันจากรำข้าว
จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.หลักฟ้า
สกัดน้ำมันจากพืช (หีบน้ำมันมะพร้าว)
จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ต.โคกตูม
สกัดน้ำมันจากพืช เช่น รำข้าว
จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ต.บ้านหม้อ
ผลิตน้ำมันจากพืชและสัตว์ ผลิตรำสกัดน้ำมัน
จ.สิงห์บุรี อ.พรหมบุรี ต.บ้านหม้อ
การอัดหรือป่นกากพืช หรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี ต.ดงคอน
สกัดน้ำมันพืช
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.หนองข้างคอก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
THE LINE