Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สารเคมี
ผลการค้นหา สารเคมี : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 144 รายการ
ผลิตปุ๋ยเคมี,ยากำจัดโรคพืช,และสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.มีนบุรี ต.มีนบุรี
เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เก็บรักษา ลำเลียงฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง สารพิษ และสารเคมีจากผ้าใยสังเคราะห์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สะพานสูง ต.สะพานสูง
ผลิตสารเคมีที่ใช้ฟอกย้อมผ้า ผสมสีและบรรจุ Morkpen
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ทำห้องเย็นสำหรับเก็บสารเคมีประเภทซอปีตอลคอมปาวนด์ แผงวงจรคอมพิวเตอร์ และผัก ผลไม้ ดอกไม้โดยไม่มีการล้าง แบ่งบรรจุหรือแปรสภาพ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ผลิตสารเคมีใช้ในการฟอกหนังสัตว สิ่งทอ เส้นใยเทียม พลาสติก กระดาษ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยใช้เครื่องจักรชุดเดิม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
สารเคมีลดแรงตึงผิวและสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
เก็บรักษา และแบ่งบรรจุสารเคมี,แบ่งบรรจุสารทำความเย็น
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมี การนำกลับมาใช้ใหม่ของเคมีภัณฑ์ใช้แล้วจากการกัดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
สารเคมีที่ใช้ในการล้างไขมัน และคราบสนิมตลอดจนสารเคมีที่ใช้เคลือบป้องกันสนิม
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตภัณฑ์เคมี (CHLORINATED PARAFFINS,HYDROCHLORIC ACID,SODIUM HYPOCHLORITE,AGRICULTURAL EMULSIFIERS,HYDRAULIC BRAKE FLUIDS,ENGINE COOLANTS,POLYOL BLENDED) และสารเคมีในการบำบัดสภาพน้ำ,สารลดแรงตึงผิว,EMULSIFIER เพื่อการเกษตร,ผลิตภัณฑ์ใช้กับบานยนต์,เคมีภัณฑ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและแบ่งบรรจุสารเคมีใช้ในห้องปฏิบัติการ (Reagents)
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผสมปรุงแต่งและแบ่งบรรจุสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผสมและบรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพีช
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมึก หมึกพิมพ์สารประกอบและสารเคมีเกี่ยวกับหมึกและหมึกพิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตสารเคมีจำพวกกาว และสารเคมีสำหรับสิ่งทอ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปู
ซ่อมแซมถังเหล็ก โดยการทา พ่น และเคลือบสี และล้างถังที่ผ่านการใช้งานแล้วเฉพาะถังบรรจุน้ำมัน สารตัวทำละลาย และสารเคมี
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
ซ่อมถัง ล้างถังบรรจุสารเคมี ด้วยตัวทำละลายนำกลับมาใช้ใหม่
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้านใหม่
รับจ้างตัดเหล็กเพื่อนำไปขึ้นรูป เช่น กระป๋องสี ถังบรรจุสารเคมี เป้นต้น
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
1 2 3 4 5 6 7 8
THE LINE