Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สี
ผลการค้นหา สี : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 41766 รายการ
ทำท่อไอเสียรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ และเครื่องเทปบันทึกเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.วังบูรพาภิรมย์
ทำชิ้นส่วนของเครื่องสีข้าวและประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ทำชิ้นส่วนของเครื่องสีข้าวและประกอบเครื่องสีข้าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกเสียงลงแผ่นเสียงเทปฟิล์มภาพยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บวรนิเวศน์
ประกอบตลับเทป อัดเสียงลงในเทป และประกอบเครื่องขยายเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
เชื่อมโลหะ เช่น รับจ้างติดตั้งท่อไอเสี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ทำท่อไอเสี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ทำท่อไอเสียรถยนต์ ทำเหล็กกันหลังคายุบในรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ดุสิต
ทำท่อไอเสียรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.วชิรพยาบาล
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.สวนจิตรลดา
ทำท่อไอเสียรถยนต์และซ่อมเบรครถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำท่อไอเสียรถยนต์ ซ่อมผ้าเบรค และเจียรจานเบรครถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำท่อไอเสียรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ทำท่อพักไอเสียรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
ซ่อมและพ่นสีรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ดุสิต ต.ถนนนครไชยศรี
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าวเพิ่มขึ้น 154 เกวียน/วัน รวมกับของเดิมเป็น 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 เกวียน/วัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
THE LINE