Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ส่งออก
ผลการค้นหา ส่งออก : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 269 รายการ
ทำผ้าสำเร็จรูปส่งออก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ทำเครื่องประดับส่งออก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.ลุมพินี
ผลิต จำหน่าย และส่งออกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งทำจากโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
รับจ้างบรรจุสินค้าเพื่อส่งออก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ส่งออก ผลิต ให้บริการ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.คลองสามประเวศ
ทอผ้าขนหนู เพื่อการส่งออก (จำนวนเครื่องทอผ้า 8 เครื่อง) รวมกับของเดิมเป็น 80 เครื่อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออก ชื้อมา-ขายไป สินค้าเครื่องนอน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องตกแต่งรถยนต์ที่ทำจากหนังเฟอร์แกะ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชิ้นส่วนเตียงที่ทำจากพลาสติก โลหะ ผ้า โพลีเอสเตอร์ และอุปกรณ์ของเครื่องนอนทุกชนิด อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์แต่งรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตหนังไฟเบอร์กลาส ผนังคอมโพสิกและชิ้นส่วนองค์ประกอบของผนังไฟเบอร์กลาสและผนังโพสิก ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก นำเข้าวัตถุดิบชิ้นส่่วนประกอบเพื่อผลิตผนังไฟเบอร์กลาสผนังคอมโพสิกและชิ้นส่วนองค์ประกอบของพนังไฟเบอร์กลาสและพนังคอมโพสิก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตและประกอบ หลังคา รถยนต์ ด้วยวัสดุไฟเบอร์ เพื่อขายภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้าและส่งออก เครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู โลชั่น แป้ง น้ำหอม โคโลญจ์ และเครื่องปรุงแต่งร่างกายทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก พลาสติก เก่าใหม่ทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออกผลิตเครื่องจักรกล อะไหล่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องตรึงใช้ยึดจับ เจาะวัตถุสำหรับกลึง หรืออุปกรณ์ชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ แบบพิมพ์และปากกาจับวัตถุทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิต บรรจุ นำเข้าส่งออก ซื้อมาขายไป ผงหมึกตลับหมึกที่ใช้แล้ว วัสดุอุปกรณ์อะไหล่ตลับหมึก ซ่อมแซม ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตลับหมึก แป้นหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์หมึกทุกชนิด รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตลับหมึก แป้นหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์หมึกทุกชนิด ผลิตตลับผงหมึกสำเร็จรูปจากตลับหมึกที่ใช้แล้ว คัดแยกตลับหมึกรีไซเคิลตลับหมึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตเครื่องปรับอากาศ เพื่อขาย จำหน่าย และส่งออกไปต่างประเทศ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซื้อมาขายไป นำเข้าส่งออก เป็นตัวแทนนายหน้า และรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนซึ่งสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ต่าง ๆ รถยนต์ทุกประเภท เครื่องยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลรักษารถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดพลังงานหรือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย การรีไซเคิล คัดแยกบดย่อยสลาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับปรุงสภาพรถยนต์เก่าเพื่อการส่งออก แบ่งแปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ซื้อมาและขายไป รับจ้างขนส่งสินค้าผ่านแดน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ปรับสภาพรถยนต์ ซ่อมแซมและปรับปรุงชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างและการเกษตร ซื้อมาและขายไปชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์เพื่อการส่งออก ปรับสภาพจักรยานยนต์ จักรยาน อะไหล่จักรยานยนต์ รวมถึงซื้อมาและขายไปจักรยานยนต์ จักรยาน อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตส่วนประกอบของสายนาฬิกา ข้อพับแว่นตา และส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ความละเอียด แม่นยำ และประณีต เพื่อส่งออก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
นำเข้า-ส่งออก ออกแบบ ที่ปรึกษา นายหน้า ตัวแทน ผลิต รับจ้างผลิต เครื่องประดับและอัญมณีทุกชนิด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตเครื่องประดับเงิน ทอง เพชร พลอย และอัญมณี เพื่อการส่งออก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
THE LINE