Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ หม้อไอน้ำ
ผลการค้นหา หม้อไอน้ำ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 45 รายการ
ซ่อม สร้าง หม้อไอน้ำ และถังแรงดัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
ทำส่วนประกอบที่ใช้ในการสร้าง ซ่อม ถังรับแรงดัน หม้อไอน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ทำส่วนประกอบ ซ่อม สร้างหม้อไอน้ำ หม้อต้ม ฯ และภาชนะทนแรงดัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จอมทอง ต.บางมด
ผลิตหม้อไอน้ำและอุปกรณ์สำหรับประกอบหม้อไอน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ทุ่งครุ ต.บางมด
ซ่อมและสร้างหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางด้วน
ทำฝาถังรถน้ำมัน ฝาหม้อไอน้ำและชิ้นส่วนตู้สินค้า
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ
ผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซมหม้อไอน้ำ หรือหม้าต้ม เครื่องจักร หม้ออบหรือถังอบและรวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
สร้างและซ่อมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ซ่อมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่
ผลิตหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางปลา
ทำหม้อไอน้ำ ถังเหล็ก และปล่องควัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางพึ่ง
ผลิตและซ่อมแซมถังบรรจุแก๊ส ผลิตและซ่อมแซมหม้อไอน้ำ (Boiler)
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางพึ่ง
ทำหม้อไอน้ำ ถังเหล็กและปล่องควัน
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางพึ่ง
ประกอบและซ่อมแซมหม้อไอน้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.สำโรงใต้
ผลิตสารเคมีสำหรับระบบน้ำในหม้อไอน้ำ น้ำหล่อเย็น และอื่น ๆ
จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง
ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ดีลัง
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม หม้อไอน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนำความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.ดีลัง
ผลิตโครงสร้างเหล้ก, ถังความดัน, หม้อไอน้ำ กำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กได้ 1500 ตัน/เดือน, ถังความดันได้ 80 ใบ/ปี, หม้อไอน้ำได้ 20 ใบ/ปี
จ.ชลบุรี อ.เมืองชลบุรี ต.คลองตำหรุ
ซ่อมท่อไอเสียรถยนต์ และซ่อมหม้อไอน้ำรถยนต์
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.บ้านบึง
ผลิตโครงสร้างเหล็ก ถังความดัน หม้อไอน้ำ
จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา ต.หนองขาม
1 2 3
THE LINE