Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้อ
ผลการค้นหา ห้อ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1123 รายการ
ห้องเย็นเก็บอาหารสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น ขอบประตู ขอบฝากั้นห้อง และชิ้นส่วนเครื่องเรือน ได้ปีละ 500 ชิ้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ทำห้องเย็นเก็บรักษาไข่ ขนาดความจุ 65 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ห้องเย็นเก็บผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ห้องเย็นเก็บผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ทำห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.บางรัก
ห้องเย็นถนอมเนื้อสัตว์ อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ประกอบและติดตั้ง มู่ลี่รับแสง ม่านปรับแสง ฉากกั้นห้อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ห้องเย็นเก็บอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ทำเครื่องใช้จากพลาสติก เช่น ม่านห้องน้ำ หมวกอาบน้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ต.คลองมหานาค
ทำเครื่องเรือนเช่น โต๊ะใช้ในห้องทดลองปฏิบัติการทางการศึกษา
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตแชมภู สบู่ ครีมทาผิว ครีมขัดรองเท้า และรับบรรจุหีบห่อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ชิ้นส่วนพลาสติก ยาง และโลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) บรรจุหีบห่อและซื้อมาขายไปชิ้นส่วนพลาสติก ยาง โลหะ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพรถยนต์ การซื้อมาขายไปสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ และบรรจุหีบห่อใหม่ รับจ้างขนส่งสินค้าผ่านแดน นำสินค้าเข้าเพื่อจัดแสดงสินค้า
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตและบรรจุหีบห่อ ปากกาลูกลื่น ปากกาดินสอ และเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ และชิ้นส่วน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ห้องแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
THE LINE