Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้องเย็น
ผลการค้นหา ห้องเย็น : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 880 รายการ
ห้องเย็นเก็บอาหารสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ทำห้องเย็นเก็บรักษาไข่ ขนาดความจุ 65 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ห้องเย็นเก็บผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ห้องเย็นเก็บผลไม้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.มหาพฤฒาราม
ทำห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.บางรัก
ห้องเย็นถนอมเนื้อสัตว์ อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ห้องเย็นเก็บอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูป เช่น นม ไส้กรอก แซนด์วิช พิซซ่า ผัก ผลไม้ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
โรงงานห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
รับจ้างทำภาชนะบรรจุอาหารสดใช้กับห้องเย็นและถังใส่น้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ห้องเย็นเก็บของแห้ง เช่น พริกแห้ง ขนาดความจุ 764 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 38 ตัน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำห้องเย็น แบ่งบรรจุผัก ผลไม้ อาหารแห้ง และทำอาหาร, เครื่องดื่มจากผัก พืช และผลไม้ โดยบรรจุในภาชนะปิดผนึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สัมพันธวงศ์ ต.จักรวรรดิ
THE LINE