Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อั
ผลการค้นหา อั : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 3850 รายการ
ถ่ายฟิล์มและอัดฟิล์ม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.สำราญราษฎร์
ประกอบตลับเทป อัดเสียงลงในเทป และประกอบเครื่องขยายเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บ้านพานถม
ตัดเย็บสายแขนเสื้อและสายขอรับขอสับสำหรับเสื้อชั้นในสตรี ทำห่วงติดสายแขนเสื้อพลาสติก และอัดจีบผ้า (จำนวนจักรเย็บผ้า 26 เครื่อง)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ทำอัลบั้ม แฟ้มพลาสติก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ซ่อม ไดนาโม และอัดแบตเตอรี่รถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระนคร ต.บางขุนพรหม
ผลิตเครื่องบดเมล็ดพืช เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องอัดเม็ด และซ่อมเครื่องมือการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ทำเครื่องประดับจาก ทอง เงิน นาค และอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
เครื่องอัดขึ้นรูปกระดาษ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ เช่น เครื่องตัด ไส ซอย เจาะ อัดไม้ และชิ้นส่วนเครื่องจักร และตัด พับ ม้วน เชื่อมโลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำเครื่องประดับและอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สีลม
ทำเครื่องประดับโดยใช้ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สีลม
ทำเครื่องประดับกายจาก ทอง เงิน เพชร พลอย และอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สีลม
ทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ทองหรืออัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สีลม
ผลิตและซ่อมอัญมณีเครื่องประดับ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ผลิตเครื่องประดับอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ทำเครื่องประดับจากทองคำ เพชรและอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ผลิตเครื่องประดับจากทองและอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ทำเครื่องประดับจากทองคำ เพชร และอัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ทำเครื่องประดับโดยใช้เพชร ทองคำ ทองขาว เงิน นาก พลอย ไข่มุก หรืออัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ทำเครื่องประดับ โดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว นาก หรืออัญมณี
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
THE LINE