Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อาหาร ห
ผลการค้นหา อาหาร ห : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 2203 รายการ
ผลิตเครื่องบดเมล็ดพืช เครื่องผสมอาารสัตว์ เครื่องอัดเม็ด และซ่อมเครื่องมือการเกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
้องเย็นเก็บอาารสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตและจำน่ายอาารสัตว์ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงน้าและอาารเสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
อาารทะเลอบรือตากแ้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบสอง
ทำกุนเชียง ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น เบคอน ทำอาารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำอาารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่แปรรูปสุกแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตอาารสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตอาารกุ้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตเครื่องใช้จากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้ตะเกียบ ไม้เสียบอาาร มู่ลี่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตอาารสำเร็จรูปจากผึ้ง เช่น รอยัลเยลลี่ บีพอลเลน และผลิตอาารจากว่านางจระเข้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
ทำไอศกรีม ขนมปัง และอาารเกี่ยวกับแป้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ผลิตอาารสำเร็จรูป เช่น กระเทียมผง สาร่ายผงบรรจุแคปซูลรือทำเป็นเม็ด ผลิตเครื่องสำอางค์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
้องเย็นถนอมเนื้อสัตว์ อาารที่ทำจากเนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตอาารสำเร็จรูป เช่น มูยอง แนม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตอาารผสมและรืออาารสัตว์ และรือสารผสมล่วงน้าสำรบสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
อบอาารสัตว์น้ำโดยวิธีอบ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ผลิตอาารสำเร็จรูปสำรับชงดื่มและยาแผนโบราณ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ผลิตภัณฑ์อาารจากแป้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
้องเย็นเก็บอาารสด อาาร้ง อาารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ เพื่อจำน่ายปลีกและส่ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
THE LINE