Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อาหาร ห้องเย็น
ผลการค้นหา อาหาร ห้องเย็น : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 123 รายการ
ห้องเย็นเก็บอาหารสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ห้องเย็นถนอมเนื้อสัตว์ อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ห้องเย็นเก็บอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูป เช่น นม ไส้กรอก แซนด์วิช พิซซ่า ผัก ผลไม้ เป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ทับยาว
ห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
ห้องเย็นเก็บรักษาอาหาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.ช่องนนทรี
รับจ้างทำภาชนะบรรจุอาหารสดใช้กับห้องเย็นและถังใส่น้ำแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ทำห้องเย็น แบ่งบรรจุผัก ผลไม้ อาหารแห้ง และทำอาหาร, เครื่องดื่มจากผัก พืช และผลไม้ โดยบรรจุในภาชนะปิดผนึก
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ยานนาวา ต.บางโพงพาง
ห้องเย็นถนอมอาหารแห้ง เช่น ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง ปลาแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ทำห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ห้องเย็นเพื่อเก็บอาหารแห้ง เช่น กุ้ง ปลา (ขนาดความจุ 192.96ตัน)
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ทำห้องเย็นเก็บอาหารแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองสาน ต.สมเด็จเจ้าพระยา
ทำอาหารกระป๋องจากสัตว์น้ำ และห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ห้องเย็นเพื่อเก็บอาหารทะเล
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
ทำห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำ ขนาดความจุ 778 ตัน และทำน้ำแข็งเกล็ด ได้วันละ 10.1 ตัน และทำอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปแชเยือกแข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.สาทร ต.ยานนาวา
แบ่งบรรจุสินค้า เช่น นมผง อาหารแห้ง และห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คลองเตย ต.คลองตัน
ผลิตอาหารกระป๋อง ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร ความจุ 50 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำอาหารทะเล,อาหารทะเลชุบแป้งขนมปังแช่แข็ง และห้องเย็น   ผลิตน้ำแข็งเกล็ด
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ทำห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ ขนาดความจุ 920 ตัน อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง และทำผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน
1 2 3 4 5 6 7
THE LINE