Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อาหาร เ
ผลการค้นหา อาหาร เ : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 1805 รายการ
ผลิตครื่องบดมล็ดพืช ครื่องผสมอาหารสัตว์ ครื่องอัดม็ด และซ่อมครื่องมือการกษตร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.กระทุ่มราย
ห้องย็นก็บอาหารสด
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.หนองจอก
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ประภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้าและอาหารสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบ
อาหารทะลอบหรือตากแห้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.คลองสิบสอง
ทำกุนชียง ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น บคอน ทำอาหารสำร็จรูปจากนื้อสัตว์แช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ทำอาหารสำร็จรูปจากนื้อสัตว์ ช่น นื้อไก่แปรรูปสุกแช่แข็ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตครื่องใช้จากไม้ไผ่ ช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้ตะกียบ ไม้สียบอาหาร มู่ลี่
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำผักชี
ผลิตอาหารสำร็จรูปจากผึ้ง ช่น รอยัลยลลี่ บีพอลลน และผลิตอาหารจากว่านหางจระข้
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่พื่อใช้ประกอบป็นอาหาร
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.ลำต้อยติ่ง
ทำไอศกรีม ขนมปัง และอาหารกี่ยวกับแป้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางรัก ต.สุริยวงศ์
ผลิตอาหารสำร็จรูป ช่น กระทียมผง สาหร่ายผงบรรจุแคปซูลหรือทำป็นม็ด ผลิตครื่องสำอางค์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.อนุสาวรีย์
ห้องย็นถนอมนื้อสัตว์ อาหารที่ทำจากนื้อสัตว์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตอาหารสำร็จรูป ช่น หมูหยอง แหนม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางเขน ต.ท่าแร้ง
ผลิตอาหารสำร็จรูปสำหรับชงดื่มและยาแผนโบราณ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.คลองจั่น
ห้องย็นก็บอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำร็จรูป ครื่องกระป๋อง ครื่องปรุงอาหาร ครื่องดื่ม และครื่องบริโภคอื่น ๆ พื่อจำหน่ายปลีกและส่ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางกะปิ ต.หัวหมาก
ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง ช่น บะหมี่ กี๊ยว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.วังใหม่
อาหารพร้อมปรุงสำร็จรูป ช่น ติ่มซำ ขนมจีบ ฯลฯ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.วังใหม่
ทำขนมปังหรือขนมค้ก ขนมปังกรอบ ขนมอบแห้ง อาหารจากแป้ง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ปทุมวัน ต.ลุมพินี
ผลิตอาหารสริมจากหัวพืชและมล็ดพืช ช่น กระทียมแคปซูล ฯลฯ ทำครื่องสำอาง ช่น ครีมทาผิว ป็นต้น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
ผลิตครื่องสำอางค์ และอาหารสริม
จ.กรุงเทพมหานคร อ.พระโขนง ต.บางจาก
THE LINE