Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อาหารกระป๋อง
ผลการค้นหา อาหารกระป๋อง : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 35 รายการ
ทำอาหารกระป๋องจากสัตว์น้ำ และห้องเย็น
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ทำอาหารกระป๋องจากสัตว์น้ำ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.แสมดำ
ผลิตอาหารกระป๋อง ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร ความจุ 50 ตัน
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ
ผลิตอาหารกระป๋อง ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสปรุงรส น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม ทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ เช่นอาหารสุนัช อาหารแมวฯ ผลิตเครื่องปรุงกลิ่น รสหรือสีของอาหาร พริกป่น พริกไทยป่นหรือเครื่องแกง
จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ ต.บางเพรียง
รับจ้างผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
จ.นนทบุรี อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย
ผลิตอาหารกระป๋อง
จ.อ่างทอง อ.แสวงหา ต.ศรีพราน
ผลิตอาหารกระป๋อง เช่น ข้าวโพดกระป๋อง ครีมข้าวโพด ผักแช่แข็ง
จ.สระบุรี อ.วังม่วง ต.แสลงพัน
ผลิตอาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และน้ำส้มสายชู เพิ่มผลิตผักกระป๋อง น้ำผลไม้เข้มข้น
จ.ชลบุรี อ.บ้านบึง ต.หนองอิรุณ
ผลิตอาหารกระป๋อง
จ.ชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.นาเริก
ผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง ผัก ผลไม้แช่แข็ง อาหารกระป๋องจากสัตว์น้ำและผัก ผลไม้ อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
จ.จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
ห้องเย็นผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง ผัก ผลไม้แช่แข็ง อาหารกระป๋องจากสัตว์น้ำและผักผลไม้อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
จ.จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
ทำอาหารกระป๋อง
จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.วังกระแจะ
ผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสปรุงรส และอาหารกระป๋องต่าง ๆ
จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.คลองเปรง
บรรจุอาหารกระป๋องและผลไม้ตามฤดูกาล
จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ
ทำอาหารกระป๋องจากผัก พืชหรือผลไม้และดองผักพืชหรือผลไม้
จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.แม่ข่า
ผลิตสับปะรดกระป๋อง และอาหารกระป๋องอื่น ๆ ประเภทผักและผลไม
จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง ต.ปงแสนทอง
ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้ เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง อาหารบรรจุขวด อาหารตากแห้ง
จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.แม่กรณ์
ผลิตผักอบแห้ง เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็ง
จ.ราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ต.หลุมดิน
ผลิตอาหารกระป๋อง
จ.ราชบุรี อ.โพธาราม ต.ดอนกระเบื้อง
ผลิตอาหารกระป๋อง
จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี ต.แก่งเสี้ยน
1 2
THE LINE