Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ อิเลค
ผลการค้นหา อิเลค : ค้นพบข้อมูลบริษัท จำนวน 210 รายการ
ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคโทรนิคส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียง วิทยุ และลำโพงชนิดต่าง ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองจอก ต.โคกแฝด
ผลิตและซ่อมแม่พิมพ์ ชิ้นงานพลาสติกสำหรับรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิต ประกอบชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์ (CRT BEAM ADJUSTER) และแม่เหล็กชนิดอื่น ๆ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอิเลคทรอนิคส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดกระบัง ต.ลำปลาทิว
ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมเครื่องรับวิทยุ เครื่องเสียงรถยนต์ และเครื่องใช้อิเลคทรอนิคส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ตลิ่งชัน ต.บางระมาด
ผลิต ประกอบ ซ่อมอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ เครื่องมือสื่อสาร เสาวิทยุรถยนต์ และรับจ้างกลึง ขัด ไส ชิ้นงานโลหะทั่วไป
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางขุนเทียน ต.ท่าข้าม
สิ่งพิมพ์ทุกชนิด จำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ทางการพิมพ์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์อิเลคโทรนิค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.หนองแขม ต.หนองค้างพลู
ออกแบบวงจรและประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร ต.ลาดยาว
ซ่อมเครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องรับวิทยุ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร ต.ลาดยาว
ออกแบบวงจรและประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง ภาคจ่ายไฟในระบบเครื่องเสียง
จ.กรุงเทพมหานคร อ.จตุจักร ต.ลาดยาว
ซ่อมประกอบเครื่องปรับอากาศ และทำอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และฉีดชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเลคโทรนิคส์ และชิ้นส่วนรถยนต์
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ประเวศ ต.ดอกไม้
ผลิต-ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค
จ.กรุงเทพมหานคร อ.ลาดพร้าว ต.จรเข้บัว
ทำชิ้นส่วนและอะไหล่ของเครื่องมือ-เครื่องใช้อิเลคโทรนิค เครื่องสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์จากพลาสติก และแบบพิมพ์โลหะ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.คันนายาว ต.คันนายาว
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับการทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ อุปกรณ์รถยนต์ จักรยานยนต์ ของเด็กเล่น และเครื่องใช้ในครัวเรือน
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากยางสังเคราะห์ หรือฟองน้ำสังเคราะห์สำหรับเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ กระเป๋า รองเท้า เทปกาวต่าง ๆ และผลิตประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และชิ้นส่วนอะไหล่ในผลิตภัณ์ดังกล่าว
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากยางสังเคราะห์ หรือฟองน้ำ สังเคราะห์สำหรับเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ กระเป๋ารองเท้า เทปกาวต่าง ๆ และผลิตประกอบอุปกรณ
จ.กรุงเทพมหานคร อ.บางบอน ต.บางบอน
ผลิตประกอบนาฬิกา อุปกรณ์สำหรับนาฬิกา และแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปูใหม่
รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์หรือเคลือบด้วยพลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของแม่พิมพ์ ซ่อมแซมปรับปรุงแม่พิมพ์-ชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ และซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ และรับ กลึง ตัด ผลิตชิ้นส่วนเหล็กและโลหะทุกชนิด ที่เกี่ยวกับงานแม่พิมพ์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ผลิตและประกอบสายไฟเพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์,เพื่อการค้าและบริการเกี่ยวกับสายไฟเพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.แพรกษา
ทำแบบพิมพ์สำหรับแผงวงจรอิเล็คโทรนิคส์และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเลคโทรนิคส์
จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
THE LINE